تصویر

رطوبت برنج
image تیر, 1397 بدون نظر برنج, همه
شالي برداشت شده از مزرعه داراي رطوبتي نسبتاً بالاست ، لذا عدم خشك كردن به موقع آن باعث بروز فساد بیولوژیكي (آفات و میكروارگانیسمها) و افزایش ضایعات طي دوره نگهداري (توسعه عطر و طعم نامطلوب، زردرنگ شدن و حتي احتمال آلوده شدن به سموم) ميشود. علاوه بر آن چون ...
ادامه مطلب