شالیکوبان

هدر رفتن آب و كاهش راندمان
تیر, 1397 بدون نظر شالیکوبی, همه
1- عدم مراقبت از آب به هنگام آبیاري و هدر رفتن آن 2 – آبیاري دراز مدت 3 – استفاده بیش از حد از آب در یكجا 4 – باریك نمودن مسیرهاي آب 5 – بیش از اندازه پهن نمودن مسیرهاي آبي 6 – آماده سازي نامناسب زمین 7 ...
ادامه مطلب
کشت دوم
تیر, 1397 بدون نظر برنج, شالیزار, همه
در شرایطی که جهان با چالش های زیادی در زمینه تأمین غذا و ایجاد شرایط اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از جمعیت در حال رشد روبرو است تهیه مواد غذایی مهمترین نیاز هر جامعه بوده و تأمین مطلوب و به موقع آن همزمان با سیاست گذاری در تولید ...
ادامه مطلب
پرورش سبزیجات در شالیزارها
تیر, 1397 بدون نظر شالیزار, همه
چگونگی کاشت سبزیجات: بذر سبزیجات را بسته به بزرگی و کوچکی آن در عمق 6 / 0 سانتیمتری تا 5 / 2 سانتیمتری خاک می کارند و مادام که دانه سبز نشده بایستی خاک را مرطوب نگه داشت معمولاً عمق کاشت 5 – 4 برابر طول بذر می باشد.تخم ...
ادامه مطلب
نقش آب در کشت برنج
تیر, 1397 1 نظر برنج, همه
برنج گیاهی است که نقش اساسی و انکار ناپذیری را در برآورده نمودن نیازهای غذایی جمعیت عظیمی از مردم جهان دارد. به طوری که سال 2004 با شعار برنج زندگی است از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی برنج معرفی شده است. این گیاه پس از ...
ادامه مطلب
رطوبت برنج
image تیر, 1397 بدون نظر برنج, همه
شالي برداشت شده از مزرعه داراي رطوبتي نسبتاً بالاست ، لذا عدم خشك كردن به موقع آن باعث بروز فساد بیولوژیكي (آفات و میكروارگانیسمها) و افزایش ضایعات طي دوره نگهداري (توسعه عطر و طعم نامطلوب، زردرنگ شدن و حتي احتمال آلوده شدن به سموم) ميشود. علاوه بر آن چون ...
ادامه مطلب