رطوبت شالی

کشت دوم
تیر, 1397 بدون نظر برنج, شالیزار, همه
در شرایطی که جهان با چالش های زیادی در زمینه تأمین غذا و ایجاد شرایط اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از جمعیت در حال رشد روبرو است تهیه مواد غذایی مهمترین نیاز هر جامعه بوده و تأمین مطلوب و به موقع آن همزمان با سیاست گذاری در تولید ...
ادامه مطلب
رطوبت برنج
image تیر, 1397 بدون نظر برنج, همه
شالي برداشت شده از مزرعه داراي رطوبتي نسبتاً بالاست ، لذا عدم خشك كردن به موقع آن باعث بروز فساد بیولوژیكي (آفات و میكروارگانیسمها) و افزایش ضایعات طي دوره نگهداري (توسعه عطر و طعم نامطلوب، زردرنگ شدن و حتي احتمال آلوده شدن به سموم) ميشود. علاوه بر آن چون ...
ادامه مطلب