دستگاه رطوبت سنج

کشت دوم
تیر, 1397 بدون نظر برنج, شالیزار, همه
در شرایطی که جهان با چالش های زیادی در زمینه تأمین غذا و ایجاد شرایط اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از جمعیت در حال رشد روبرو است تهیه مواد غذایی مهمترین نیاز هر جامعه بوده و تأمین مطلوب و به موقع آن همزمان با سیاست گذاری در تولید ...
ادامه مطلب
پرورش سبزیجات در شالیزارها
تیر, 1397 بدون نظر شالیزار, همه
چگونگی کاشت سبزیجات: بذر سبزیجات را بسته به بزرگی و کوچکی آن در عمق 6 / 0 سانتیمتری تا 5 / 2 سانتیمتری خاک می کارند و مادام که دانه سبز نشده بایستی خاک را مرطوب نگه داشت معمولاً عمق کاشت 5 – 4 برابر طول بذر می باشد.تخم ...
ادامه مطلب
رطوبت برنج
image تیر, 1397 بدون نظر برنج, همه
شالي برداشت شده از مزرعه داراي رطوبتي نسبتاً بالاست ، لذا عدم خشك كردن به موقع آن باعث بروز فساد بیولوژیكي (آفات و میكروارگانیسمها) و افزایش ضایعات طي دوره نگهداري (توسعه عطر و طعم نامطلوب، زردرنگ شدن و حتي احتمال آلوده شدن به سموم) ميشود. علاوه بر آن چون ...
ادامه مطلب