دستگاه بالابر کیسه

کشت دوم
تیر, 1397 بدون نظر برنج, شالیزار, همه
در شرایطی که جهان با چالش های زیادی در زمینه تأمین غذا و ایجاد شرایط اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از جمعیت در حال رشد روبرو است تهیه مواد غذایی مهمترین نیاز هر جامعه بوده و تأمین مطلوب و به موقع آن همزمان با سیاست گذاری در تولید ...
ادامه مطلب
پرورش سبزیجات در شالیزارها
تیر, 1397 بدون نظر شالیزار, همه
چگونگی کاشت سبزیجات: بذر سبزیجات را بسته به بزرگی و کوچکی آن در عمق 6 / 0 سانتیمتری تا 5 / 2 سانتیمتری خاک می کارند و مادام که دانه سبز نشده بایستی خاک را مرطوب نگه داشت معمولاً عمق کاشت 5 – 4 برابر طول بذر می باشد.تخم ...
ادامه مطلب
نقش آب در کشت برنج
تیر, 1397 1 نظر برنج, همه
برنج گیاهی است که نقش اساسی و انکار ناپذیری را در برآورده نمودن نیازهای غذایی جمعیت عظیمی از مردم جهان دارد. به طوری که سال 2004 با شعار برنج زندگی است از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی برنج معرفی شده است. این گیاه پس از ...
ادامه مطلب