آبیاری برنج

نقش آب در گیاه برنج
تیر, 1397 بدون نظر برنج, همه
برنج گیاهی است که نقش اساسی و انکارناپذیری را در برآورده نمودن نیازهای غذایی جمعیت عظیمی از مردم جهان دارد.به طوری که سال 2004 م. با شعار(برنج زندگی است) از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی برنج معرفی شده است. این گیاه پس از گندم مهمترین ...
ادامه مطلب