آبیاری برنج

نقش آب در کشت برنج
تیر, 1397 1 نظر برنج, همه
برنج گیاهی است که نقش اساسی و انکار ناپذیری را در برآورده نمودن نیازهای غذایی جمعیت عظیمی از مردم جهان دارد. به طوری که سال 2004 با شعار برنج زندگی است از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی برنج معرفی شده است. این گیاه پس از ...
ادامه مطلب